Umenie robí z človeka dokonalú bytosť.

Květen 2017

ĎAKUJEM za Váš čas.