Umenie robí z človeka dokonalú bytosť.

Březen 2017

ĎAKUJEM za Váš čas.